Loading...

Granatowy Zeszyt

Home / Granatowy Zeszyt

Opis filmu

Film poświęcony jest postaci Witolda Lutosławskiego, wszechstronnego kompozytora, erudyty i człowieka renesansu, wielowymiarowego artysty i niekwestionowanego autorytetu moralnego.

Realizatorzy podkreślają rolę Witolda Lutosławskiego w historii muzyki XX wieku, a także przybliżają szerokiemu gronu odbiorców życie i twórczość artysty uznawanego za jednego z najwybitniejszych kompozytorów świata.

Kluczem do filmu jest „Granatowy zeszyt” – notatnik Witolda Lutosławskiego. Zapiski artysty stają się osią narracyjną filmu. Pozwala to na przekazanie myśli i rozważań artysty na temat twórczości, muzyki, awangardy i zadań jakie artysta i sztuka mają do spełnienia wobec społeczeństwa.

Ważną warstwą narracyjną filmu są wywiady z ludźmi, którzy znali Witolda Lutosławskiego.

W„Granatowym zeszycie” pojawiają się m. in. Krystian Zimerman, Anne-Sophie Mutter, Steven Stucky, Kazimierz Kord, Krzysztof Zanussi, Julia Hartwig, Grzegorz Michalski, Monika Wolińska, Irena Santor, Jerzy Kornowicz oraz Krzysztof Jakowicz i wielu innych znamienitych gości.

Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce i w Szwajcarii. W filmie zostały wykorzystane materiały archiwalne.